EMDR: Eye Movement desensitisation and reprocessing

Francine Shapiro is de grondlegster van de EMDR in 1989. Deze werkmethode heeft goede resultaten bij het verwerken van stress- en traumaproblematiek (PTSS, post traumatische stress stoornis) en kan ook prima ingezet worden om meer zelfvertrouwen te krijgen.

De inzet van deze werkmethodiek is het verwerken van stress en trauma of het versterken van positieve hulpbronnen door middel van links-rechts prikkeling van de hersenen. Francine Shapiro verklaarde de werking van EMDR vanuit de REM-slaap (rapid eye movement). Het is vastgesteld dat in deze slaapfase de ogen snel heen en weer bewegen en dat in die toestand de ervaringen van de dag verwerkt worden. Francine bemerkte dat zij onbewust, automatisch haar ogen bewoog als zij de tijd nam om moeilijke, stressvolle ervaringen te verwerken. Dit fenomeen koppelde zij aan de wetenschappelijk onderbouwde kennis van de REM-slaap, en zij vroeg zich af of de verwerking van emotioneel geladen ervaringen beïnvloedt zou kunnen worden door het maken van oogbewegingen in het waakbewustzijn.

Nu, vele jaren later, is deze gedachte nog steeds de basis van de EMDR-werkmethodiek en is er veel onderzoek gedaan waarom deze methode zo effectief kan zijn. Gelijktijdig zijn er een aantal uitbreidingen en aanvullingen aan de werkwijze toegevoegd. Zo gaat het niet zozeer om het maken van oogbewegingen dan wel om het feit dat hersenhelften links-rechts om-en-om geprikkeld worden, hetgeen ook bereikt kan worden door geluidssignalen afwisselend in het linker-rechter oor of door tikjes op afwisselend het linker-rechter been.

Tijdens de behandeling komt het erop neer dat de cliënt zijn niet- of onvoldoende verwerkte ervaring gaat doorvoelen. De behandelaar beschikt daarvoor over verscheidene behandelprotocollen.

Succes van de behandeling hangt mede af van het gevoel van veiligheid dat de cliënt ervaart bij de behandelaar. Van de cliënt wordt lef gevraagd om door de ervaring heen te gaan. Dat zal alleen mogelijk zijn in een veilige ambiance.

Er wordt gewerkt in sessies van een uur. Deze behandelvorm staat bekend om het snelle effect in relatief korte tijd. Het gaat niet om uitgebreid praten over de ervaring, maar om de ervaring te voelen. De behandelaar heeft enkel informatie nodig om de cliënt te helpen naar zijn ervaring toe te gaan, erin te blijven of hem terug te brengen naar de ervaring. Als ervaringen te heftig zijn, de cliënt loopt ervoor weg, dan kunnen hulpbronnen aangereikt of versterkt worden om alsnog verder te gaan. Het is verstandig om na een EMDR-sessie rustig aan te doen. Nadien kan vermoeidheid optreden maar andere lichamelijke klachten horen er niet bij. Als dat wel zo is kan dat een invalshoek zijn voor een volgende sessie.

Het aantal benodigde sessies is afhankelijk van de ernst van de problematiek. Het komt voor dat slechts een enkele sessie nodig is om gewenst resultaat te verkrijgen.

Op de site van Wikipedia treft u een uitgebreide beschrijving aan van de theoretische achtergrond en de praktische werkwijze van deze methodiek.

Praktijk Tineke van Rijssel
Hoofdweg 10E
2908 LC Capelle aan den IJssel


Mobiel 06-23425087
Mail: tinekevanrijssel@gmail.com

Aanzicht praktijk

Praktijkgegevens
AGB zorgverlenerscode 90 - 039005
AGB praktijkcode 90 - (0)17494

Bankrekening NL61INGB0007829829

Kamer van Koophandel nummer 29048680

Aangesloten bij de BATC onder nummer BR 01249

Aangesloten bij BATC