Korte toelichting op de behandelmogelijkheden.

Met triggerpointbehandelingen is het mogelijk velerlei (onbegrepen) lichamelijke ongemakken op te lossen. Naast de behandeling op de praktijk krijgt u gericht advies mee om zelf thuis aan de slag te gaan, ook over de mogelijke zelfhulpmiddelen.

Dry Needling is een andere manier om triggerpoints aan te pakken. Met behulp van een acupunctuurnaaldje wordt het triggerpoint aangeprikt en het zal daardoor direct losschieten.

Bij een intuïtieve of holistische behandelmethode wordt vooral met en vanuit gevoel gewerkt. Afhankelijk van de bevindingen worden massagetechnieken toegepast die gevoelsmatig op dat moment op dat gebied het meest effectief zijn. Deze massage heeft vaak de voorkeur en bestaat uit een mengeling van beschreven technieken.

De Cayce-Reilly behandeling is een lange unieke massage gericht op energiedoorstroming. Het is een mengeling van handgrepen met een uitermate ontspannende werking en een bijzondere ervaring deze behandeling te ondergaan.

De Manuele Lymfe Drainage (MLD) volgens de methode Dr. Vodder bestaat uit een zachte massagetechniek waardoor het lymfesysteem geactiveerd wordt. MLD heeft grote invloed op de afvoer van opgeslagen afvalstoffen en vocht. Naast een verbetering van de celstofwisseling en de immuniteit heeft deze vorm van massage ook een uitgesproken ontspannend effect. Tineke is gediplomeerd lymfetherapeut.

Bindweefselmethodiek wordt meestal geïntegreerd in een behandeling. Naast een directe invloed op het bindweefsel oefent deze werkwijze ook invloed uit op aanwezige aandoeningen en klachten elders in het lichaam. Deze methodiek kan ook een op zichzelf staande behandeling zijn.

Ontspanningsmethodiek geeft het lichaam rust, helpt ont-stressen. Bij een pure ontspanningsmassage worden diepe en gevoelige handgrepen vermeden. Gedurende de behandeling zie ik over het algemeen dat men in een zeer diepe ontspanning geraakt of zelfs in slaap valt. Na de massage heeft u een beter contact met uw lichaam, zit u “beter in uw vel” en ervaart u over het algemeen meer rust.

Met het Medical Taping Concept worden op een eenvoudige wijze lichaamseigen herstelprocessen geoptimaliseerd. Een speciaal ontwikkelde elastische tape wordt afhankelijk van de gewenste werking met meer of minder rek op de huid aangebracht. Het tapen is het meest effectief in combinatie met een behandeling.

De voetzônereflexbehandeling. Reflexmassage is gebaseerd op de gedachte dat het lichaam in het geheel is afgespiegeld op een aantal plaatsen elders in het lichaam, onder andere op de voet. Via een reflexpunt kan een verstoring in het lichaam beïnvloed worden. Langdurige ervaring leert dat behandeling van de voet een (pijn)verzachtend, klachtenverminderend en zelfs een herstellend effect kan hebben.

De metamorfosetechniek is vanuit de voetreflexmassage ontstaan. Door reflexgebieden op de voet, de hand en het hoofd subtiel en zacht te bewerken wordt geprobeerd gestagneerde energie weer in beweging te zetten. Dit kan bewust of onbewust gepaard gaan met herinneringen, sensaties of emoties. De metamorfose die ontstaat is een veranderend en zuiverder gevoel of een vernieuwend inzicht.

Reiki: ‘Rei’ betekent universeel, ‘ki’ of ‘chi’ is energie of de levenskracht. Bij elk levend wezen, van plant tot mens, stroomt universele energie door het lichaam. Je kunt leren deze energie bewuster op te nemen en door te geven. Dat is het geven van Reiki. Door omstandigheden kan energie wel eens stagneren of wegstromen. Door Reiki te ontvangen kan dit helpen de stroom weer in beweging te zetten en te vullen.

EMDR is een succesvolle werkvorm bij de behandeling van psychische en psychosomatische klachten waaraan een emotioneel trauma ten grondslag ligt. Deze werkvorm is kortdurend met een relatief lage belastingsgraad en is hoog wetenschappelijk onderbouwd.

Praktijk Tineke van Rijssel
Hoofdweg 10E
2908 LC Capelle aan den IJssel


Mobiel 06-23425087
Mail: tinekevanrijssel@gmail.com

Aanzicht praktijk

Praktijkgegevens
AGB zorgverlenerscode 90 - 039005
AGB praktijkcode 90 - (0)17494

Bankrekening NL61INGB0007829829

Kamer van Koophandel nummer 29048680

Aangesloten bij de BATC onder nummer BR 01249

Aangesloten bij BATC