Metamorfosetechniek

Vanuit de voetzonereflexmethodiek is de metamorfosetechniek ontstaan.
Op de binnenzijde van de voet, een lijn van de grote teen naar de hiel, loopt het reflexgebied van de wervelkolom. Deze reflexlijn is ook te vinden op de hand en het hoofd. Met de metamorfosetechniek zullen deze lijnen op deze drie gebieden met subtiele druk en zachte bewegingen een uur lang bewerkt worden.

In het lichaam zelf zijn een zevental grote energiecentra te vinden op de lijn tussen de kruin en het stuitje, de zogenaamde chakra’s. Elk chakra kent zijn eigen soort energie welke verbonden is met organen in het lichaam. Zo bevindt zich de liefdesenergie in het hartchakra en deze is verbonden met het hart. Wordt deze energie “verwond” door bijvoorbeeld het overlijden van een geliefd persoon, dan kan men letterlijk hartzeer ervaren. Onderling zijn de chakra’s met elkaar verbonden en stroomt de energie over en weer.

Bij elke ervaring die wij gedurende ons leven opdoen is (chakra-)energie in beweging. Het lichaam verwerkt alle ervaringen met de daaraan gekoppelde gevoelens, gedachten, emoties en lijfelijke sensaties. Gedurende ons leven ontwikkelen we daardoor persoonlijke denk-, voel- en gedachtepatronen, gebaseerd op levenservaring.

Heftige onverwerkte ervaringen beïnvloeden ons denken en gedrag ook, maar dan op een manier dat ons leven daardoor verstoord kan raken. Energiestromen kunnen stagneren en er wordt een zogenaamde blokkade gevormd. In eerste instantie beschermt de blokkade ons tegen te heftige gevoelservaringen. De stagnatie kan weer oplossen door, al dan niet bewust, de tijd te nemen voor verwerking van de ervaring.
De gevolgen van grotere en kleinere stukken stagnerende energie (die we overigens allemaal hebben) zullen afhankelijk zijn van de oorzaak en de plaats van zo’n blokkade. Het kan resulteren in een lijfelijke klacht, een emotioneel probleem, een gedachtekronkel of ons af houden van contact met ons diepste wezen.

Met de metamorfosetechniek worden chakra’s met elkaar verbonden om gestagneerde energie weer in beweging te krijgen. Is beweging in het reflexgebied in gang gezet dan zal deze ook in het lichaam op gang komen.
Dit kan bewust of onbewust gepaard gaan met herinneringen, gevoelssensaties of emoties die horen bij een situatie uit het verleden. Doordat energie weer gaat stromen kan een andere kijk op situaties ontstaan, kan iets op een andere wijze aangevoeld worden of een probleem kan anders ervaren worden. Met andere woorden, je kan anders in het leven komen te staan. Hierdoor krijgen nieuwe denk- en doe-patronen een kans. Dit is de metamorfose.

Praktijk Tineke van Rijssel
Hoofdweg 10E
2908 LC Capelle aan den IJssel


Mobiel 06-23425087
Mail: tinekevanrijssel@gmail.com

Aanzicht praktijk

Praktijkgegevens
AGB zorgverlenerscode 90 - 039005
AGB praktijkcode 90 - (0)17494

Bankrekening NL61INGB0007829829

Kamer van Koophandel nummer 29048680

Aangesloten bij de BATC onder nummer BR 01249

Aangesloten bij BATC