Voetzonereflexmethodiek

De voetzonereflexmethodiek komt oorspronkelijk uit China en is al lang geen onbekend fenomeen meer in Nederland.

Reflex behandelingen zijn gebaseerd op de gedachte dat het gehele lichaam op een aantal plaatsen in het lichaam in zijn geheel zijn afgespiegeld zoals bijvoorbeeld op de voet, de oorschelp en het gelaat. Tevens gaat de oosterse denkwijze er vanuit dat alle materie en gedachten een uitingsvorm van energie zijn. Vanuit deze denkwijze ontstaan klachten door verstoringen in het ingewikkelde energiesysteem dat "lichaam" heet.

Een voorbeeld. Bij druk op de voet op het reflexgebied van de maag zal bij maagklachten meestal een vorm van pijn ervaren worden op het drukpunt. De soort pijnsensatie is vaak vergelijkbaar met de ervaren pijn in het lichaam, in dit voorbeeld de maagpijn. In het weefsel van het reflexgebied zal meestal ook een wijziging in de weefselstructuur voelbaar zijn. Het reflexgebied op de voet wordt zo gemasseerd dat het weefsel weer soepel, glad en pijnloos is. Er ontstaat voor het lichaam een energetisch verschil tussen de aangedane plaats in het lichaam en het reflexgebied op de voet. Hierdoor zal het lichaam geprikkeld worden wat aan de energieverstoring in het lichaam te gaan doen, met andere woorden: het zelfgenezend vermogen waarover elk menselijk lichaam beschikt wordt geprikkeld. Gevolg is dat er veranderingen op gaan treden die leiden tot klachtvermindering of zelfs tot opheffing van de klacht.
Daarnaast heeft de behandeling altijd een rustgevend effect.

Met voetzonereflexmethodiek worden vrijwel nooit behandelingen gegeven die alleen klachtgericht zijn. Altijd worden orgaansystemen in het geheel behandeld. Een aantal systemen worden in iedere behandeling meegenomen omdat deze van belang zijn bij de afvoer van afvalstoffen en/of aanzetten tot een optimale werking van het lichaam. Afhankelijk van de klacht die u heeft wordt gekeken welke specifieke reeks van punten behandeling behoeven.
Een behandelsessie duurt een uur.

Klachten van velerlei aard kunnen in aanmerking komen voor de reflexbehandeling, omdat het zelfgenezend vermogen van het lichaam geprikkeld wordt.
Uiteraard zijn meerdere behandelingen nodig voor een goed resultaat. Wanneer u na vier behandelingen geen enkele reactie heeft waargenomen in uw lichaam kunt u beter een andere werkvorm kiezen. Kennelijk reageert uw lichaam dan niet op de gegeven prikkel via de voet.

Praktijk Tineke van Rijssel
Hoofdweg 10E
2908 LC Capelle aan den IJssel


Mobiel 06-23425087
Mail: tinekevanrijssel@gmail.com

Aanzicht praktijk

Praktijkgegevens
AGB zorgverlenerscode 90 - 039005
AGB praktijkcode 90 - (0)17494

Bankrekening NL61INGB0007829829

Kamer van Koophandel nummer 29048680

Aangesloten bij de BATC onder nummer BR 01249

Aangesloten bij BATC