De vijf natuurgerichte principes

Ik werk volgens de 5 natuurgerichte principes. Dat zijn energie, prikkeloverdracht, drainage, voeding en bewustwording. Deze vijf principes zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Als al deze principes gedurende de behandelingen aandacht krijgen ontstaat een holistische behandeling, dat wil zeggen: er is aandacht voor de gehele mens op het lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele vlak. Omdat alles met alles samenwerkt zal het één het ander beïnvloeden.

Energie

Alles wat bestaat is een vorm van energie. In de materie is energie zo dicht samengepakt dat het geheel zichtbaar en tastbaar is geworden. Elektriciteit is een bekende vorm van onzichtbare energie. Misschien staat u er niet zo bij stil, maar ook gevoelens en gedachten zijn een vorm van energie die we bij ons dragen en die ons persoonlijk en uniek maken. Onbewust herkennen gelijkgestemden elkaar aan hun energie. Ook aan de sfeer in een ruimte is te voelen welke soort energie daar hangt.

“Stilstand is achteruitgang” en “stilstaand water stinkt”. Bekende uitdrukkingen waar ik me veel bij voor kan stellen. Hetzelfde geldt voor energie. Om te leven moet energie in beweging zijn en je moet er voldoende van hebben: ons bloed stroomt, spieren zetten ons in beweging, één gedachte kan een heel proces op gang brengen. Als energie minder goed kan stromen of plaatselijk stagneert heeft dit kleine tot grote gevolgen als een dag minder goed in je vel zitten tot aan het ontstaan van klachten en ziekten.

Een goede gezondheid begint dus met een goede doorstroming van voldoende energie in het lichaam op velerlei gebied. Het lichaam is een fantastisch systeem dat vrijwel altijd zelfhelend is. Soms is dat anders. Dan hoop ik u als therapeut daarbij te kunnen helpen door verschillende massagetechnieken waaronder ook de energetische behandelingen, EMDR, voetreflexmethodiek en gesprek.

Prikkeloverdracht

Als er voldoende energie in ons lichaam zit is het van belang deze goed te gebruiken. Hiervoor is een goede aansturing nodig. Door overdracht van impulsen communiceren de hersenen met het lichaam en visa versa. Deze zogenaamde prikkels worden getransporteerd door ons zenuwstelsel en opgevangen in de hersenen, spieren, skelet en organen. Om het juiste resultaat te bereiken is prikkeloverdracht noodzakelijk.

Soms reageert ons lichaam onvoldoende op aanwezige prikkels. Ook komt het voor dat ons lichaam er juist overgevoelig voor is. Dan het nodig het lichaam wakker te schudden of tot rust te brengen zodat er een gewenste reactie komt. Afhankelijk van de oorzaak kan dat met verschillende massagemethodieken, EMDR of een korte meditatie.

Drainage

Energie wordt in ons lichaam op verschillende wijzen opgenomen. Je kan hierbij denken aan eten en drinken, onze ademhaling en geestelijke “voeding”. Na opname en gebruik komen afvalstoffen vrij. Om vervuiling te voorkomen reinigt ons lichaam zich en verdwijnt de negatieve belasting van ons fysieke en geestelijke lichaam. Als de afvoer om welke reden dan ook wordt belemmerd kunnen problemen ontstaan (bv. rusteloze benen, vermoeidheid, zwaarmoedigheid). Door manuele lymfedrainage (MLD) en drainerend masseren kan het lichaam geholpen worden zijn afvalstoffen kwijt te raken. Op psychisch niveau kan door EMDR veel ruimte ontstaan.

Voeding

Het spreekt voor zich dat goede voeding nodig is om ons lichaam gezond te houden. Daar zijn geen kant en klare recepten voor, wat voor de één goed is kan de ander niet verdragen, en wat op het ene moment prima voelt kan op een ander moment verkeerd vallen. Bewust voeding opnemen en verteren kan ons veel leren over de werking van ons eigen lichaam. Echte tekorten van voedingselementen kunnen lichamelijke en geestelijke problemen geven en mogelijk door voedingssupplementen op peil gebracht worden.

Opname van goede voeding is ook noodzakelijke om onze geest gezond te houden en te ontwikkelen. Overmatig gebruik van verkeerde voedingsmiddelen als bijvoorbeeld suikers of alcohol verontreinigen niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest.

Ik heb een basiskennis op het gebied van voeding, maar als nodig kan ik u doorverwijzen.

Psyche

In onze geest spelen verstand, gevoel en emotie een rol. Ervaringen en de daaraan gekoppelde aangeleerde denk- en gedragspatronen kunnen belemmerend werken in ons functioneren. Het bewust worden van je belemmeringen (bijvoorbeeld het probleem waar je steeds maar tegenaan loopt) kan ruimte geven en veranderingen in gang zetten.

EMDR, gesprek en geleide meditatie zijn goede werkmethoden om vastgelopen processen in beweging te zetten.

Praktijk Tineke Wiegman- van Rijssel
Hoofdweg 10E
2908 LC Capelle aan den IJssel


Mobiel 06-23425087
Mail: tinekewiegman@xs4all.nl

Aanzicht praktijk

Praktijkgegevens
AGB zorgverlenerscode 90 - 039005
AGB praktijkcode 90 - (0)17494

Bankrekening NL61INGB0007829829

Kamer van Koophandel nummer 29048680

Aangesloten bij de BATC onder nummer BR 01249

Aangesloten bij BATC